english
Direct Marketing logo

Direct Marketing

Direct Marketing, a. s.
Lamačská cesta 22
841 03 Bratislava
+421 2 45522 915
Ilustrácia

základné údaje

fakturačná adresa

Direct Marketing, a. s.
Lamačská cesta 22
841 03 Bratislava


identifikačné čísla

IČO: 313 777 93
IČ DPH: SK2020329894

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3474/B


bankové spojenie

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2368667056/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0023 6866 7056
© Direct Marketing, a. s., 2013

Získat aplikaci Adobe Flash Player
i