english
Direct Marketing logo

Direct Marketing

Direct Marketing, a. s.
Lamačská cesta 22
841 03 Bratislava
+421 2 45522 915
Ilustrácia

e-maily, SMS, faxy

„Do akej miery využívate túto formu komunikácie v praxi a ako je účinná?“

„Napriek tomu, kde by ste túto komunikáciu odporúčali použiť?“

„Ako sa dá získať súhlas so zasielaním e-mailov?“

© Direct Marketing, a. s., 2013

Získat aplikaci Adobe Flash Player
i